Erkend Kort Beroepsonderwijs

Gmi designschool, oftewel, Grafisch Media Instituut Amsterdam, is onderdeel van de MBO/VMBO vakschool Mediacollege Amsterdam. Het instituut richt zich speciaal op de volwassen doelgroep, en biedt al meer dan 25 jaar professionele cursussen en opleidingen in mediadesign, printmedia en digitale media. Tot het opleidingsprogramma behoren beroepsgerichte, langlopende opleidingstrajecten, maar ook diverse kortere cursussen. Individuele begeleiding, kwaliteit en praktijkgerichtheid staan hierbij altijd centraal. Met als einddoel de deelnemer praktisch op te leiden voor een specifiek vakgebied of beroep.

Het opleidingsprogramma van Gmi designschool is geaudit en opgenomen in het register van het CRKBO Erkend Kort Beroepsonderwijs.

CRKBO kwaliteitsbepalingen

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs:

 • Goed opgeleide docenten en een overzichtelijke administratie
 • Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie
 • Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
 • Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursistenhandleiding
 • Individueel cursisten opleidingsprogramma
 • Uitrusting cursuslokaal voldoet aan hygiëne eisen en veiligheidsnormen
 • Toetsen, theorie en praktijk examens, herexamens, certificaten & diploma’s
 • Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure
 • Betalings- en leveringsvoorwaarden ook voor de renteloze termijnbetalingen
 • Duidelijke brochures in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen.
 • Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen
 • Theorie les en gestructureerde praktijk lessen met gespecificeerde dag indelingen

Deze erkenning heeft naast de aangetoonde kwaliteitseisen tot gevolg dat Gmi haar programma BTW-vrij mag aanbieden. Ook alle docenten van Gmi designschool zijn als erkende vakdocenten opgenomen in dit register.

Maatwerk en Incompany bedrijfsopleidingen

Gmi designschool heeft jarenlange ervaring op het gebied van bedrijfstrainingen. Wij adviseren bedrijven bij het opleiden van personeel en zijn gespecialiseerd in het opstellen van maatwerkprojecten en incompany opleidingstrajecten.

Maatwerk en Incompany docenten opleidingen

Gmi designschool heeft veel ervaring op het gebied van trainingen van vakdocenten op het gebied van media en Design. Wij verzorgen al jaren speciale opleidingen voor de docenten van het Mediacollege Amsterdam.

Wij bieden ook cursussen aan via de VMBO bijscholing aan VMBO MVI docenten in het gehele land. Een aantal van onze cursussen zijn geregistreerd en gevalideerd bij het lerarenregister en tellen mee bij de register uren van de vakdocent. Kijk voor meer informatie hierover bij onze pagina: Gmi Lerarenregister

Re-integratie en outplacement

Gmi designschool heeft veel ervaring in het opleiden en begeleiden van kandidaten in re-integratie en outplacement trajecten. Samen met de kandidaat en organisatie stellen wij een realistisch opleidingsplan op, gericht op vacatures die op dat moment in de branche actueel zijn. Neem contact op voor de mogelijkheden