jQuery is niet alleen voor gewone websites toepasbaar, maar ook voor mobile versions van een website. Met jQuery Mobile, een speciale library voor het ontwikkelen van mobile websites, voeg je op eenvoudige wijze elementen en effecten toe. En met de in jQuery Mobile aanwezige thema’s kun je de website optimaal stylen voor ieder gewenst mobile device. Afhankelijk van het platform waarvoor je je mobile website optimaliseert, kun je de goede werking van de website met emulators testen voor Android of voor iPhone.

In deze cursus wordt jQuery Mobile uitvoerig besproken, en we gaan in op de specifieke aandachtspunten bij het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijke web-app voor een mobile device. Dat betekent dat we diep ingaan op een goede navigatiestructuur, op de juiste paginatransities, en op het goed gebruiken van knoppen en invoerelementen.

Studieprogramma Apps met jQuery

  • Ontwikkelen voor mobile web
  • CSS3
  • iPhone-emulator
  • Google Android-emulator
  • jQuery Mobile
  • Navigatie
  • Pagina Transities
  • Dialoogvensters
  • Knoppen en invoerelementen
  • Themes

Voor een verdere verdieping van je kennis van jQuery is de Masterclass Web Front End Development een goed vervolg.
Apps met jQuery is ook een module in de leergang Web Front End Developer

Bij de Maatwerk Variant volg je deze cursus als Blended Studie, wat betekent dat je als deelnemer intensieve, individuele lessen krijgt (max. 2 deelnemers), afgewisseld met e-studie lessen (thuisstudie met docentbegeleiding). Door deze vorm is er veel ruimte om in te gaan op je persoonlijk niveau en je gewenste tempo.

Kosten voor de cursusmodule in de Maatwerk Variant (opgebouwd uit 2 blokken individuele lessen en 2 blokken begeleide e-studie):

€ 930,- (inclusief lesmateriaal)

Neem contact met ons op als je in deze Maatwerk Variant geinteresseerd bent.