Back End Development is vaak de bepalende stap in de ontwikkeling van de website. Want als de Webdesigner en/of Front End Developer de ‘voorkant’ van de website ontworpen heeft, zal de nieuwe website vaak gebruik moeten gaan maken van een achterliggende database, een loginsysteem of een CMS systeem voor contentbeheer. PHP is hierbij een populaire programmeertaal waarmee deze serverside componenten op professioneel niveau worden ontwikkeld.

Deze opleiding is gericht op de beginnende PHP Back End Developer.

De web backend developer opleiding bestaat uit 4 modules, nl. PHP basis, databases en MySQL, de combinatie van PHP en MySQL en de combinatie met de frontend. Hiermee komen de belangrijkste aspecten aan bod om je op het pad te zetten tot een succesvolle backend developer.

Een belangrijk aspect tijdens de opleiding is coderen, coderen en nog eens coderen. Besteedt hier buiten de lessen voldoende uren aan om zoveel mogelijk met de materie bezig te zijn.

Zoals alle web gerelateerde opleidingen vormt dit een begin. Je zult jezelf na de opleiding verder moeten blijven ontwikkelen in code, frameworks en andere aspecten die belangrijk zijn voor je eigen verder ontwikkeling en de toepassingen ervan in je werk.

Studieprogramma Web Back End Developer

1-PHP Basis:

In de training PHP basis wordt letterlijk de basis gelegd om m.b.v. de programmeertaal PHP, voldoende kennis op te bouwen functies te kunnen begrijpen en te kunnen creëren, waarmee we op een webserver data kunnen manipuleren.

Het is een voorbereiding om in een later stadium met databases te kunnen werken, waarbij het een belangrijke taak van PHP is om data weg te schrijven en te selecteren. In deze cursus zullen we in ieder geval leren om met te gaan met data in combinatie met tekst-bestanden. Daarnaast komt ook de basis van het versturen van email aan de orde.

Omdat PHP een programmeertaal is die op de server draait, zullen we aandacht besteden aan het opzetten van een locale webserver. Hiervoor is het gebruik van bijvoorbeeld MAMP een goede optie, omdat het met minimale inspanning meteen na installatie gebruikt kan worden.

PHP Basis:

 • Local webserver: MAMP of XAMP
 • PHP syntax
 • Datatypes en varaibelen
 • Operatoren en tekens
 • Conditionele tests
 • Loops
 • Statements, expressies en functies
 • Build-in PHP functies

2-Database en MySQL:

MySQL is een van de meest gebruikte database-servers voor het internet. MySQL wordt veelal gebruikt in combinatie met de Apache webserver en PHP serverside scripting taal.

in deze lessen leer je ook een aantal facetten van het ontwerpen van een database. We zullen daarna ook keren omgaan met phpMyAdmin, een programma waarin we een database kunnen opzetten en data kunnen wegschrijven, selecteren, aanpassen en verwijderen.

Deze lessen vormen de voorbereiding om daarna d.m.v. PHP de data te kunnen manipuleren.

1 Database en MySQL

Basis database ontwerp in een notendop

 • tabellen
 • keys
 • relaties
 • normalisatie

Gebruik phpMyAdmin (MySQL Workbench)

 • database creëeren
 • gebruiker toevoegen
 • database importeren
 • database exporteren

2 SQL

SELECT

 • sorteren

where-statement

 • vergelijkings operatoren

join

 • inner join
 • left outer join

INSERT, UPDATE, DELETE

3-PHP en MySQL:

De combinatie van PHP en MySQL vormt de brug tot het manipuleren van de data om deze later in combinatie met webpagina’s weer te kunnen geven, of vanuit formulieren in de database op te kunnen nemen.

Er wordt ruim aandacht besteedt aan het formuleren van de code om de gewenste data te kunnen selecteren. Daarnaast besteden we aandacht aan security t.a.v. de data die vanuit formulieren e.d. wordt geïmporteerd om op te nemen in de database.

1 PHP en MySQLi (PDO)

 • database connectie
 • select-query
 • result en fetch

2 Formulieren en data

 • POST en GET
 • formulier controle
 • insert-query

3 Data manipulatie

 • update-query
 • delete-query
 • prepared statements

4-Front-End:

Als backend developer moet je voldoende weten van de overdracht en implementatie van data in de frontend en het versturen van data vanuit formulieren. Dit is noodzakelijk om een frontend developer van de juiste instructies te kunnen voorzien.

JSON en AJAX zijn daarbinnen veel gebruikte technieken. Als backend developer moeten we de data in zo’n geval in het juiste format aanleveren. Hetzelfde geld echter voor de data die d.m.v. formulieren naar de webserver verstuurd worden. Daarnaast besteden we aandacht aan het uploaden van bestanden en specifiek grafische bestanden, ook vanuit bijv. Een canvas-element op de webpagina.

1 PHP, MySQL get dat

 • AJAX, PHP en MySQL
 • JSON
 • select-query
 • data display
 • tabellen

2  PHP, MySQL upload data

 • upload data
 • file upload