De Innovation Accelerator

Jaarlijks terugkerend innovatie traject voor docenten in de Creatieve Media vakken.

Thema van dit jaar: Het Metaversum, zie Innovation Accelerator 2022.

De technologisch-gedreven ontwikkelingen in de creatieve industrie volgen elkaar razendsnel op. Deze innovaties bieden nieuwe kansen en uitdagingen voor creatieve makers. Bovendien hebben zij een impact op onze manier van werken en op het (beroeps)onderwijs. Om in te kunnen spelen op deze veranderingen is het belangrijk een proeflokaal te hebben waar docenten de kans krijgen om met deze innovaties kennis te maken en er mee aan de gang te gaan.

Doelstellingen Innovation Accelerator
Het aanjagen van innovatie binnen de school 

  • Innovatie injectie
  • Kennismaken met nieuwe ontwikkelingen in de creatieve industrie
  • Bewustwording veelzijdigheid toepassingen van deze nieuwe technologieën
  • Uitbreiden kennis van vakterminologie
  • Vertalen naar lesmateriaal en lesactiviteiten
  • Versterken verbinding met de branche en het aanboren van nieuwe netwerken

Professionalisering

  • Leren innoveren / inspelen op innovaties
  • Vergroten van zelfbeeld en handelingsbekwaamheid in relatie tot innovaties
  • Verbeteren van innovatieve en analytische vaardigheden