Algemene voorwaarden van Gmi designschool:

Inschrijven bij Gmi designschool

Inschrijving is alleen mogelijk door het digitale inschrijfformulier via deze website volledig ingevuld en ondertekend naar ons toe te sturen. Deelnemers krijgen een schriftelijke bevestiging toegestuurd, zodra wij het inschrijfformulier ontvangen hebben. Door inschrijving wordt een cursusovereenkomst aangegaan. U geeft hiermee te kennen de algemene voorwaarden te accepteren. Deelnemers worden ingeschreven op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Privacy beleid bij Gmi designschool

Gmi designschool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Download hier onze volledige privacy verklaring.pdf

Betalen bij Gmi designschool

Deelnemers moeten het cursusgeld uiterlijk twee weken nadat de factuur is verstuurd, hebben voldaan op onze bank- of girorekening, tenzij er afwijkende afspraken zijn gemaakt. De factuur wordt pas verstuurd als bekend is dat de cursus of opleiding definitief start en maximaal twee weken voor deze startdatum.

Bij het betalen in termijnen is de deelnemer te allen tijde gehouden het volledige factuurbedrag te voldoen. Er komt 2% extra op het cursusgeld voor extra administratie kosten.

Wij behouden ons het recht voor om de cursusprijs te wijzigen. Als de prijswijziging plaatsvindt nadat de deelnemer zich heeft ingeschreven, hanteren we de prijs van het moment van inschrijving.

Annuleren en restitutie bij Gmi designschool

Bij een inschrijving heeft de deelnemer een bedenktermijn van 14 dagen na datum van de inschrijving. Deze datum staat vermeld op de inschrijfbevestiging per email en per brief. Deelnemers die hun inschrijving na deze bedenktermijn willen annuleren, zijn annuleringskosten verschuldigd.

 • Bij annulering minimaal tien werkdagen vóór de startdatum van de cursus bedragen die kosten 30% van de verschuldigde cursusprijs.
 • Bij annulering binnen tien werkdagen vóór de startdatum van de cursus bedragen de annuleringskosten 50% van de verschuldigde cursusprijs.
  Het is wel toegestaan om, in overleg met het cursusbureau, een vervanger te sturen.
 • Indien u tijdens één of meerdere cursusdagen of -avonden verhinderd bent, zullen we samen met u kijken naar een passende vervanging als mogelijk. Zo niet dan gelden de algemene voorwaarden van het NRTO, zie onderaan deze pagina.

In geval van wijzigingen m.b.t. beroep, studie of buitenlandse reizen vindt geen retournering van cursusgeld plaats.
In geval dat een cursus of opleiding door onvoorziene omstandigheden voor een langere periode moet worden onderbroken, is het na overleg in sommige gevallen mogelijk de onderbroken studie in een volgende module op te pakken. U kunt echter maximaal twee keer opgeschoven worden. In alle gevallen wordt er 2% van de moduleprijs, extra administratiekosten in rekening gebracht. In het geval dat er verdere extra kosten mee zijn gemoeid, zullen deze kosten van tevoren met u worden besproken.

Een cursus gaat niet door als zich niet genoeg deelnemers hebben aangemeld. De deelnemers die zich al hadden ingeschreven, kunnen de betreffende cursus kosteloos annuleren of voor dezelfde prijs deelnemen aan een volgende cursus. Een factuur wordt pas verstuurd als de cursus definitief van start gaat.

In het geval dat er restitutie van betaald lesgeld plaats vind, wordt er een credit factuur verstuurd naar degene die de factuur heeft betaald en het bedrag binnen 4 weken gerestitueerd op het rekeningnummer waar het vanaf is betaald.

kortingsregeling bij Gmi designschool

Als u meerdere cursussen volgt bij Gmi designschool, krijgt u de “leven lang leren” kortingen. De kortingen zijn persoons gebonden en gaan in vanaf de eerste cursus of opleiding waarmee u het start bedrag van 1500,- euro overstijgt.
Zie meer informatie over de “leven lang leren korting”

Bepalingen en voorwaarden voor deze speciale korting:

 • Deze kortingsregeling geldt voor cursussen en opleidingsprogramma’s zoals beschreven in het cursusprogramma van Gmi designschool.
 • De kortingen gelden alleen voor particulieren. Voor bedrijven geldt dat er andere kortingen van toepassing kunnen zijn bijvoorbeeld als er meerdere personen tegelijk op een cursus worden ingeschreven.
 • Bij andere acties of speciale kortingsregelingen geldt, dat voor elke cursus slechts één kortingsregeling kan gelden.
 • Al onze kortingen gelden alleen bij inschrijvingen op onze opleidingen en cursussen gedaan via onze website www.gmi-designschool.nl. De leven lang leren korting geldt bijvoorbeeld niet voor inschrijvingen gedaan via Springest of andere aanbieders.

Studiemateriaal bij Gmi designschool

Het lesmateriaal (lesmappen en oefenbestanden) is tenzij anders vermeld, bij de cursusprijs inbegrepen. Wij hebben de rechten op het studiemateriaal. Het studie-materiaal mag niet zonder onze toestemming vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden, in welke vorm dan ook.

Wij behouden ons het recht voor cursus-programma’s, studiemateriaal en lesmateriaal zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren.

Diploma’s en Certificaten bij Gmi designschool

Opleidingen en leergangen kennen examens en/of andere vormen van officiële toetsing zoals opdrachten, caseopdrachten en presentaties. Door inschrijving accepteert u de procedures en voorwaarden die op het gebied van toetsing en examinering aan een opleiding zijn verbonden. Deze procedures worden bij de opleidingen op deze website omschreven, en worden bij aanvang van de opleiding aangegeven.

 • Certificaten worden uitgereikt na het volgen van een cursus, of module.
 • Diploma’s worden uitgereikt na het afronden van een opleiding.

In beide gevallen geldt dat men minstens 80% bij de lessen aanwezig moet zijn geweest en alle opdrachten en presentaties met voldoende resultaat heeft afgerond.

 • Bij minstens 80% aanwezigheid en geen voldoende resultaat, heeft men recht op een certificaat van aanwezigheid.
 • Bij minder dan 80% aanwezigheid, zal men om een certificaat of diploma te kunnen behalen, de gemiste lesstof moeten inhalen in een vergelijkbare module. In dit geval zijn er extra kosten aan verbonden gerelateerd aan de hoeveelheid in te halen stof.

De diploma’s en certificaten van Gmi designschool hebben geen wettelijke erkenning, maar geven voor de Branche wel al meer dan 30 jaar een waarde aan, vanwege de consistente en hoogwaardige kwaliteit van onze opleidingen/cursussen, gericht op het vergroten van beroepsmatige kennis en vaardigheden.

Regelingen mbt e-studies bij Gmi designschool

Een e-studie bij Gmi designschool dient door de deelnemer te worden gestart binnen 2 maanden na de datum van inschrijving.

Een e-studie bij Gmi designschool dient door de deelnemer te worden afgerond binnen 6 maanden na het moment van starten. Daarna kan de deelnemer geen aanspraak meer maken op begeleiding en/of feedback op de studieresultaten.

Corona veiligheids protocol van Gmi designschool

Gmi designschool streeft naar een zo veilig mogelijke omgeving voor onze cursisten. Zo hebben onze lokalen werkplekken op 1,5 meter afstand en bieden wij desinfectiemiddelen aan voor de ontsmetting van handen, muizen, toetsenborden, en beeldscherm. Daarnaast houden we ons aan de reguliere regels van het RIVM. Lees meer in ons Gmi corona protocol: Blijf en doe veilig.pdf

Corona-crisis beleid mbt afstandsleren

Tijdens de Coronacrisis bieden we als apart product een aantal cursussen als prive-cursus blended aan. Wij gebruiken hierbij voor online begeleiding de software: Zoom. Dit omdat zoom na grondig onderzoek binnen de omstandigheden het beste werkt en door iedereen gratis is te downloaden. We zijn bekend met de veiligheidsissues die met betrekking tot deze software spelen en houden deze scherp in de gaten. Wij proberen de veiligheidsissues tot een minimum te beperken. Mocht een potentiële deelnemer toch een ander medium verkiezen voor een livestream sessie, dan kan Gmi designschool incidenteel en waar mogelijk een andere oplossing proberen aan te bieden. Gmi designschool aanvaard verder geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot veiligheidsissues en afstandsleren.

Aansprakelijkheid bij Gmi designschool

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die deelnemers tijdens een cursus oplopen, tenzij dit valt onder onze verzekering of als het gaat om opzet of grove schuld aan onze kant.

Auteursrechten en beeldmateriaal

Gmi designschool geeft in de les opdrachten die de cursist moet maken. Indien de cursist voor een opdracht zelf beeldmateriaal moet verzamelen, is de cursist ook zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het beeldmateriaal dat wordt gebruikt in deze opdracht. Dat betekent dat de cursist voor gekozen beeldmateriaal een gebruikerslicentie moet hebben of dat het beeldmateriaal aantoonbaar rechtenvrij is, aangekocht is, of zelf vervaardigd. Boetes wegens onrechtmatig gebruik van beeldmateriaal, door derden opgelegd aan Gmi designschool, worden in rekening gebracht bij de persoon die de overtreding heeft veroorzaakt.

Klachten

Klachtenprocedure:
Voor klachten over gevolgde cursussen of opleidingen, over serviceverlening of administratieve afhandeling wendt u zich tot onze opleidingsmanager A.Vossen. U kunt uw klacht telefonisch of per e-mail kenbaar maken. Op klachten wordt vertrouwelijk en binnen 2 weken gereageerd.

Klachten worden binnen een vastgestelde termijn van 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u daarvan binnen de termijn van 4 weken op de hoogte gesteld. Daarbij wordt de reden van uitstel toegelicht en een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel kan worden verwacht. U kunt de klachtenregeling.pdf hier downloaden, op verzoek wordt deze toegestuurd.

Mochten klachten niet naar tevredenheid opgelost kunnen worden, dan kan Gmi designschool op verzoek de klacht voorleggen bij de stichting geschillencommissie. U kunt de informatie hierover in een pdf hier downloaden. Het oordeel van deze geschillencommissie is bindend voor ons instituut en eventuele consequenties zullen door ons zo snel mogelijk worden afgehandeld.

Klachten worden geregistreerd en na afhandeling bewaard voor een periode van 2 jaar.

Aanvullende algemene voorwaarden NRTO:

Gmi designschool is aangesloten bij het NRTO. Hierdoor zijn naast of plaatsvervangend de algemene voorwaarden van het NRTO ook van toepassing. In geval van verschil zijn de voorwaarden van het NRTO leidend.

Algemene voorwaarden consument NRTO.pdf

Algemene voorwaarden bedrijf NRTO.pdf

Gedragscode NRTO.pdf