Innovation Accelerator

‘Make it in the Metaverse’

Speciaal voor docenten Creatieve Media. (wegens succes herhaald!)

Inspelen op en spelen met innovaties in de klas:

Een discussie aan de keukentafel: “De Metaverse die bestaat toch nog niet?” “Wel waar, dat is van Meta, het oude facebook.” “Eigenlijk zit jij al de hele dag in Het Metaversum, je leeft alleen maar in je telefoon!” Een voorbeeld van halve waarheden en te weinig kennis over nieuwe technologie. Wellicht voor docenten ook een herkenbare situatie in de klas. Studenten weten er wat van of weten er juist nog niets van. Er zijn al hevige discussies tussen voor- en tegenstanders terwijl niemand eigenlijk weet wat het precies is of gaat zijn. Er zijn kansen en er zijn risico’s. Hoe help je als docent, je studenten als creatieve makers van de toekomst, hierop in te spelen?

Aanleiding voor de Innovation Accelerator

De technologisch-gedreven ontwikkelingen in de creatieve industrie volgen elkaar razendsnel op. Deze innovaties bieden nieuwe kansen en uitdagingen voor creatieve makers. Bovendien hebben zij een impact op onze manier van werken en op het (beroeps)onderwijs. Om in te kunnen spelen op deze veranderingen is het belangrijk een proeflokaal te hebben waar docenten de kans krijgen om met deze innovaties kennis te maken en er mee aan de gang te gaan.

In de Innovation Accelerator willen we jou en je collega’s verschillende aspecten van wat het metaversum zou kunnen zijn, laten zien en laten ervaren. We onderzoeken samen de mogelijke toepassingen, de kansen en de risico’s. Naast het krijgen van inspirerende voorbeelden ga je dan ook daadwerkelijk aan de slag en vertaal je dit naar een vorm die je in je les zou kunnen gebruiken.

Invloed Metaversum op ons en onze creatieve beroepen

Langzaam sijpelt het tot ons leven door, deze nieuwe spannende ontwikkelingen. Zie bijvoorbeeld op deze website al het eerste Metaverse-stageverzoek van de Gamechangers. Hier en daar wordt er al beroepsmatig geworven, zijn er al banen en stageplekken voor creatieve makers. Digitale ontwerpers, 2d, 3d worden naarstig gezocht voor het ruimtelijk vormgeven en aankleden van deze nieuwe wereld. Gamers kunnen zich hier verder ontplooien, acteurs en filmmakers figureren in en maken video content, developers bouwen front, back end en ontwikkelen nieuwe Virtual Reality (VR) en Augmented Reality ( AR) toepassingen.

Kortom, een enorme kans voor de creatieve beroepen. Daarnaast is het belangrijk ons te realiseren wat de impact van al deze technologie is op ons mensen en onze fysieke wereld. We zullen ethische vraagstukken, zoals privacy, machtsongelijkheid, duurzaamheid etc van het begin af aan in ons vaandel mee moeten dragen. In de Innovation Accelereator bekijken we de nieuwe ontwikkelingen ook door deze bril.

Achtergrond informatie

Facebook

Hoewel ‘the Metaverse’, of het metaversum in goed Nederlands, al in 1992 voorkwam in het sciencefiction boek Snow Crash van Neil Stephenson, besloot Mark Zuckerberg onlangs dat het tijd was om de term nieuw leven in te blazen. Met een indrukwekkende livestream kondigde de oprichter van Facebook aan dat zij zich volledig gaan richten op deze brave new world. Ze hebben zelfs hun moederbedrijf omgedoopt tot ‘Meta’.

Metaversum

Maar wat is het metaversum? In het boek Snow Crash is het een virtuele wereld die met VR-apparatuur te bezoeken is. Wikipedia meldt het volgende: “Metaverse is het gehele netwerk van aan elkaar gekoppelde virtuele 3D-ruimtes waarin de gebruikers, vaak door middel van avatars, interactief kunnen rondkijken en interageren.” Een andere manier om ernaar te kijken is het metaversum als opvolger van het huidige internet.

Thema’s: XR, AI en BlockChain

De ontwikkelingen rondom het metaversum worden op dit moment door drie technologieën gedreven: Extended Reality (XR), Artificial Intelligence (AI) en de Blockchain. Deze technologieën kennen zelf ook weer drijvende technologieën. Dit zorgt voor exponentiële groei en verklaart waarom de ontwikkelingen in deze industrie steeds sneller zullen gaan én waarom het zo lastig is om er grip op te krijgen.

Programma Innovation Accelerator

In de accelerator gebruiken we het metaversum als kapstok voor een aantal recente technologisch-gedreven ontwikkelingen in de creatieve industrie. We bestuderen de belangrijkste onderliggende technologieën van het metaversum: XR, AI en de Blockchain. Begrippen als Machine Learning, NFT’s, DAO’s, Digital Twins, Deepfakes en Virtual Production komen hierbij aan bod. Hoewel technologie de grote aanjager is, richten we ons voornamelijk op de content die je ermee kunt maken en de impact hiervan op de mensheid.

Programma totaal 10 avonden*:

 1. Welcome to the Metaverse
 2. Augmented Reality en Digital Twins
 3. Virtual Reality
 4. Shapes XR
 5. Unreal Engine VR Introductie
 6. Machine Learning en Synthetische Media
 7. Robots en Experience design
 8. Creative Coding
 9. NFT’s en de Blockchain
 10. Werken in de Metaverse

* op basis van één keer per week.

Algemene informatie voor de Innovation Accelerator : 

 • Wanneer: binnen een lesperiode
 • Duur: Totaal programma, 10 weken, één avond per week (dinsdag of woensdag)
 • Duur: Losse modulen: zie inhoud programma hierboven. (één dag per week)
 • Tijden: 17.00 – 20.30 incl avond-lunch en pauze
 • Locatie: Gmi designschool, Amsterdam
 • 8 tot 14 deelnemers
 • Certificaat bij minstens 80% aanwezigheid en actieve deelname

Innovation Accelerator speciaal voor jouw school?

 • Wil je graag de Innovation Accelerator Incompany?
 • Of heb je speciale wensen aangaande het programma?

Neem svp contact op met ons cursusbureau, in overleg met u kunnen we een toegepast programma samenstellen.

Opbouw van de avond: 

 • Iedere avond start met een inspirerende spreker;
 • Vervolgens ga je direct aan slag met een actieve werkvorm;
 • De uitkomsten worden met elkaar gedeeld;
 • Er wordt gereflecteerd op de mogelijke toepassing in het onderwijs;
 • Aan het einde heb je een actieve werkvorm meegemaakt die je in je les zou kunnen toepassen.

NB: presentaties, documenten en werkvormen worden gedeeld zodat je deze in kunt zetten en kunt delen met collega’s.

Doelstellingen Innovation Accelerator
Het aanjagen van innovatie binnen de school 

 • Innovatie injectie
 • Kennismaken met nieuwe ontwikkelingen in de creatieve industrie
 • Bewustwording veelzijdigheid toepassingen van deze nieuwe technologieën
 • Uitbreiden kennis van vakterminologie
 • Vertalen naar lesmateriaal en lesactiviteiten
 • Versterken verbinding met de branche en het aanboren van nieuwe netwerken

Professionalisering

 • Leren innoveren / inspelen op innovaties
 • Vergroten van zelfbeeld en handelingsbekwaamheid in relatie tot innovaties
 • Verbeteren van innovatieve en analytische vaardigheden

© De Innovation Accelerator is een project van Mediacollege Amsterdam en Gmi designschool.