In de training PHP basis wordt letterlijk de basis gelegd om m.b.v. de programmeertaal PHP, voldoende kennis op te bouwen functies te kunnen begrijpen en te kunnen creëren, waarmee we op een webserver data kunnen manipuleren.

Het is een voorbereiding om in een later stadium met databases te kunnen werken, waarbij het een belangrijke taak van PHP is om data weg te schrijven en te selecteren. In deze cursus zullen we in ieder geval leren om met data in combinatie met tekst-bestanden. Daarnaast komt ook de basis van het versturen van email aan de orde.

Omdat PHP een programmeertaal is die op de server wordt draait, zullen we aandacht besteden aan het opzetten van een locale webserver. Hiervoor is het gebruik van bijvoorbeeld MAMP een goede optie, omdat het met minimale inspanning meteen na installatie gebruikt kan worden.

Basiskennis van PHP en MySQL is zowel voor de Front End Developer als voor de Back End Developer erg belangrijk. Want beiden zullen in de praktijk veel samenwerken bij het  tonen van allerlei data op de website, zoals productoverzichten, bestellijsten en persoonlijke gegevens van een ingelogde gebruiker. De Web Front End Developer zal zich hierbij voornamelijk bezighouden met het dynamisch weergeven van deze data op de website, en de Back End Developer zal verantwoordelijk zijn voor de juistheid van deze data. Deze data worden getoond vanuit een database, en het kunnen werken met databases is dan ook een belangrijk onderdeel in deze cursus.

Programma PHP Basis

1   Ontwikkelomgeving en PHP basis

 • installatie MAMP of XAMP
 • git, GitHub Desktop
 • php-statements
 • syntax
 • datatypes
 • variabelen
 • number, string, array, operatoren
 • HTML output

2    PHP constructies

 •  conditionele tests
 •  if-elseif-else
 •  switch
 •  lussen
 •  for, foreach,while

3 PHP functies

 •   build-in functies
 •   include en require
 •   datum en tijd
 •   custom functies
 •   scope
 •   files, open, close, read, write

Het de eerste module in de opleiding Web Back End Developer .

Subsidies?

Kijk voor subsidie mogelijkheden op onze pagina: subsidies.