Erkend Kort Beroepsonderwijs

CRKBO_Instelling

Gmi designschool is onderdeel van de MBO/VMBO vakschool Mediacollege Amsterdam. Het instituut richt zich speciaal op de volwassen doelgroep, en biedt al 20 jaar professionele cursussen en opleidingen in mediadesign, printmedia en digitale media. Tot het opleidingsprogramma behoren beroepsgerichte, langlopende opleidingstrajecten, maar ook diverse kortere cursussen. Individuele begeleiding, kwaliteit en praktijkgerichtheid staan hierbij altijd centraal. Met als einddoel de deelnemer praktisch op te leiden voor een specifiek vakgebied of beroep.

Het opleidingsprogramma van Gmi designschool is geaudit en opgenomen in het register van het CRKBO Erkend Kort Beroepsonderwijs.

CRKBO kwaliteitsbepalingen

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs:

Goed opgeleide docenten en een overzichtelijke administratie
Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie
Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursistenhandleiding
Individueel cursisten opleidingsprogramma
Uitrusting cursuslokaal voldoet aan hygiëne eisen en veiligheidsnormen
Toetsen, theorie en praktijk examens, herexamens, certificaten & diploma’s
Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure
Betalings- en leveringsvoorwaarden ook voor de renteloze termijnbetalingen
Duidelijke brochures in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen.
Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen
Theorie les en gestructureerde praktijk lessen met gespecificeerde dag indelingen

Deze erkenning heeft naast de aangetoonde kwaliteiseisen tot gevolg dat Gmi haar programma BTW-vrij mag aanbieden. Ook alle docenten van Gmi designschool zijn als erkende vakdocenten opgenomen in dit register.