Docent Grafische Vormgeving: Frans Oude Elfrink

Quote

“In onze samenleving wordt Beeldtaal steeds belangrijker.
Er wordt minder gelezen, terwijl de informatieoverdracht exponentieel toeneemt. Daarmee neemt ook het vak Grafische Vormgeving een andere koers. Daar waar wij vroeger maatstaven hanteerden die waren ontstaan uit onze eigen cultuur, moeten wij nu als vormgevers rekening houden met een veelheid van interpretaties die ons beeldende werk teweeg brengt, want Beeldtaal is universeel, en overschrijdt taal- en kennisbarriëres, maar beeldtaal is ook gebonden aan de semiotiek, de waarden die verschillende mensen toekennen aan de symbolische waarde van een gegeven beeld. Dat maakt van Grafische Vormgeving een meer dynamische discipline dan het ooit is geweest.”

Gmi designschool:

Docent Typografie

Docent Grafische Vormgeving

Docent Infographics

 

Albeda College:

Docent Presentatie en Promotie (Opleiding Handel & Commercie)

Docent Vormgeving (Opleiding Marketing & Communicatie)

Adviseur Visuele Communicatie

 

Auteur van diverse lesboeken:

Photoshop Advanced (LOI)

Typografie voor Mediavormgevers

Handboek Visuele Communicatie

 

Directeur IGS Design:

Tijdschrift ontwerp

Websites

Educatieve uitgaven

Grafisch Ontwerp
 

Onze docenten