Subsidies

Fiscale aftrek

Tot 1 januari 2022 was het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Deze kosten zijn nu niet meer aftrekbaar. Voor werkenden en werkzoekenden is er nu het STAP budget…lees meer hierover bij het kopje: STAP-budget.

STAP-budget

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. Lees hier meer over hoe je de STAP subsidie kunt aanvragen.

Het kabinet introduceert een persoonlijk ontwikkelbudget voor extra scholing waar alle Nederlanders aanspraak op kunnen maken. Hiermee kunnen honderdduizend tot tweehonderdduizend mensen een budget van 1.000 tot 2.000 euro ontvangen om zich bij te laten scholen. In totaal is er per jaar 200 miljoen euro beschikbaar voor de regeling.

Deze zogeheten STAP-budget gaat de fiscale scholingsaftrek vervangen. Met deze aftrek konden mensen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting de kosten voor sommige opleidingen en studies aftrekken.

Studiekosten wél aftrekbaar als u ondernemer bent of inkomsten uit overig werk hebt

Als u ondernemer bent of inkomsten uit overig werk hebt, verandert er niets voor u.  Als uw studiekosten zakelijk zijn, zijn ze aftrekbaar. Dat is dus het geval als u de kosten maakt in het belang van uw onderneming. Maar de kosten zijn alleen aftrekbaar als u ze maakt om bestaande vakkennis op peil te houden. Als u de kosten maakt om nieuwe kennis te verwerven, zijn de kosten niet aftrekbaar als zakelijke kosten.

De grens tussen ‘op peil te houden van bestaande kennis’ en ‘verwerven van nieuwe kennis’ is lastig aan te geven. Twijfelt u? Laat u dan goed adviseren.

Werknemer gaat studeren, werkgever vergoed studie

Het STAP-budget komt dus in de plaats van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Toch is er in 2022 ‘slechts’ een budget beschikbaar voor 160.000 werkenden en werkzoekenden in Nederland op een beroepsbevolking van in totaal 9,7 miljoen personen (CBS). Daarom kan het voor werknemers een aantrekkelijke optie zijn om een studie te volgen die wordt vergoed vanuit de gerichte vrijstelling binnen de werkkosttenregeling (WKR).
Wanneer een werknemer een studie volgt die is gericht op het beroep – huidig of toekomstig – valt de vergoeding van studiekosten namelijk onder de gerichte vrijstelling binnen de WKR. Hierdoor kan een werkgever onbelast studiekosten verstrekken of vergoeden aan de werknemer. Dit verbetert niet alleen de arbeidsmarktpositie van de werknemer, maar zorgt ook voor meer talent retentie.

UWV scholingsdiensten

Ben je werkloos of anderszins zonder werk? Wil je je kansen op werk vergroten met een opleiding, cursus of training? Via het UWV kun je subsidie aanvragen voor een studie bij Gmi designschool. Wij hebben met het UWV een scholingscontract.  Gmi designschool heeft meerdere opleidingen die opleiden tot een kansrijk beroep. Een kansrijk beroep is een beroep waar in Nederland op een moment veel vraag naar is of wordt verwacht en waar het UWV subsidie voor kan geven…..lees meer over ons aanbod voor een kansrijk beroep

Gmi designschool heeft meerdere opleidingen die uitermate geschikt zijn als re-integratie traject. Het is goed mogelijk dat u voor uw re-integratie in aanmerking kunt komen voor onze opleidingen. Gmi designschool, in samenwerking met het re-integratie bedrijf, helpt u graag bij het ontwikkelen van uw opleidingsplan.

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft een brede doelstelling voor aangesloten leden. Lees meer over het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. www.aenofondsgrafimedia.nl/