Het werken met WordPress mag eigenlijk op geen enkele manier een belemmering vormen voor de layout en vormgeving van een website. In deze cursus bouw je in 2 dagen een simpel thema van de grond af op. Zo krijg je meer inzicht in de samenhang van bestanden en de code die daarvoor noodzakelijk is. De essentiële onderdelen voor een thema zijn minimaal 2 bestanden, nl. style.css en index.php.

In het eerste deel van de cursus: WordPress Bare Bones Basis bouw je met alleen deze twee bestanden een simpel blog met een header, blog-loop en footer en maak je een simpele layout en vormgeving hiervoor.

Door op deze manier een thema op te bouwen krijg je alle mogelijkheden in handen voor een optimale vormgeving t.a.v. je design uitgangspunt. Je wordt niet belemmerd door de ingebouwde code van een bestaand thema. Een dergelijk uitgangspunt is uitstekend geschikt voor een website, waarbij de klant uitsluitend de content kan aanpassen, maar niet de structuur en de vormgeving van de website.

In het tweede deel: WordPress Bare Bones Vervolg, breid je de site verder uit met een aantal items waarmee je je inzicht en mogelijkheden t.a.v. de structuur van een WordPress site vergroot. Je beperkt de blog-tekst tot bijv. 55 woorden en plaatst er een read-more button onder. Door op deze button te klikken wordt enkel de betreffende post in een aparte pagina geopend. Ook voeg je enkele statische pagina’s toe, waaronder een homepage en een sidebar met widgets. Een menu ontsluit hierna de pagina’s en het blog.

Tot slot zet je de puntjes op de “i” ten aanzien van de vormgeving, waardoor je Bare Bones site de basis ontstijgt en je een goede start hebt gemaakt met je kennis en mogelijkheden met WordPress.

Vervolg

WordPress Bare Bones is een module in de opleiding WordPress Pro van Gmi designschool.

De cursus Van Design naar WordPress Site is na deze cursus een goed Vervolg. Hierin bouw je een eigen WordPress Thema aan de hand van het Thema s_Underscores naar aanleiding van een eigen ontwerp of werkende HTML website.

Programma WordPress Bare Bones

 • Theme setup
 • Style.css
 • index.php
 • WordPress en PHP
 • Header, main en footer
 • De loop
 • Een beetje vormgeving
 • Header- en footer bestanden
 • Single post select
 • Single post pagina
 • Template files
 •  Template hiërarchie
 • De homepage
 • Een menu
 • Single page pagina’s
 • Zoeken op de site
 • Een beetje meer vormgeving

Subsidies?

Kijk voor subsidie mogelijkheden op onze pagina: subsidies.