Achter vrijwel elke website gaat tegenwoordig een uitgebreide database schuil. Denk aan inloggegevens van klanten, aan de producten voor een webwinkel, maar ook aan ‘gewone’ content als tekstblokken en afbeeldingen. CMS systemen als Joomla zijn hiervan een goed voorbeeld, waarbij ingevoerde teksten, nieuwsberichten en image galleries allemaal in een database worden opgeslagen. Het ontwerpen en opzetten van een database is dan ook een belangrijk onderdeel in de totale ontwikkeling van een website. Een slecht opgezette database betekent een slechte performance, en een lastig (en dus kostbaar) onderhoud.

In deze cursus leer je hoe een database goed en efficiënt moet worden opgebouwd. Afhankelijk van de opgeslagen informatie leer je uit welke tabellen de database zal moeten bestaan, en welke velden in de tabellen worden opgenomen. Centraal in het opzetten van het ontwerp staat het voorkomen van dubbele informatie, van lege velden en van goede relaties tussen de tabellen. Het eindresultaat is een zogenaamde relationele database, die door een proces van normalisatie uit de juiste tabelstructuur zal bestaan. Aan het einde van de cursus weet je hoe je een ERD, een schematisch gegevensmodel, professioneel uitwerkt.

Programma Database Design

  • Een relationele database; wat is het?
  • Tabellen, tussentabellen
  • Velden, veldnamen, veldeigenschappen
  • Relaties: één op één, één op veel, veel op veel
  • Normaliseren van gegevens
  • Entity-Relationship Diagram (ERD)

Subsidies?

Kijk voor subsidie mogelijkheden op onze pagina: subsidies.