Het mediavak heeft behoefte aan mediamanagers met brede kennis van de media. Met kennis en inzicht in mediaproducties, zowel gedrukt als digitaal, is de mediamanager de spin in het web. Technische kennis betekent dat de mediamanager in gesprek kan gaan met alle grafische partijen in het productieproces, bijvoorbeeld ontwerpers, drukkers, webdesigners en developers. De mediamanager is daarmee in staat technische eisen te vertalen naar offertes, het productieproces te bewaken op kwaliteitseisen, planning, etc.

Deze op de praktijk en functiegerichte opleiding geeft allereerst diepgaande kennis van, en inzicht in productietechnieken voor Printmedia en digitale media. Daarbij leer je ook met welke partijen je als mediamanger in aanraking komt, en welke disciplines deze vervullen.
Je leert omgaan met een goede fasering van het productieproces, zoals het in de voorbereidende fase werken met briefings, functionele ontwerpen en offertes. En als de productie eenmaal loopt moet je het proces kunnen bewaken en bijsturen waar nodig. De opleiding gaat op al deze aspecten uitgebreid in.

De opleiding wordt afgerond met een examen, en gedurende de gehele opleiding maak je praktijkgerichte caseopdrachten. Zodat je aan het einde van de opleiding verzekerd bent van een professioneel niveau, en je zich met recht een Mediamanager kunt noemen.

Om de Mediamanager een goede werkomgeving voor deze opleiding te bieden, krijgt de deelnemer gedurende de opleiding de beschikking over een leencomputer (Mac of PC). Ook krijgt de deelnemer toegang tot onze elektronische leeromgeving. Hier houdt de deelnemer, buiten de wekelijkse lesdagen, contact met de docent en medestudenten. Ook worden via de leeromgeving opdrachten en materialen gedownload, en kan de deelnemer eigen werk uploaden.

Programma Media Management

Het opleidingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemene kennis van mediaproducties

 • workflows
 • marketingbegrippen
 • concept- en ontwerpbegrippen
 • overzicht mediaproductie: drukwerk, web, apps, animatie, etc
 • het productieteam, wie doet wat

Algemene kennis en vaardigheden mediatechnieken

 • Productievaardigheden DTP (Indesign, Illustrator, Photoshop)
 • Productievaardigheden Web (Dreamweaver, HTML, CSS)
 • Productievaardigheden digitale publicaties (Apps, Indesign)
 • Usability begrippen
 • Crossmedia mogelijkheden
 • Drukwerk begrippen

Productiebegeleiding: Voorbereidende fase

 • Communicatie klant en concept
 • Briefings
 • Functioneel ontwerp digitale producties
 • Voorlopige planning en kostenraming
 • Voorstel en offerte
 • Ontwikkelkeuzen

Productiebegeleiding: Uitvoerende fase

 • Planning
 • Communicatie met productieteam
 • Budgetbewaking
 • Voortgangsbewaking
 • Communicatie met klant
 • Oplevering prototypes, drukproeven
 • Goedkeuring klant
 • Testen
 • Oplevering en kwaliteit

Als vervolg op deze “kennis”-opleiding is de Opleiding DTP Professional een goede aanvulling, hierin leer je daadwerkelijk de programma’s goed toepassen.

Subsidies?

Kijk voor subsidie mogelijkheden op onze pagina: subsidies.